Structure Council Council Education & Examination Committee House Committee IT Committee Membership Committee  
Publication Committee Scholarship Committee Scientific Meetings Committee Continue Medical Education Subcommittee  

 

Education & Examination Committee 2021 - 2022

Chairman

Dr Chiu Man Katherine LEUNG

Ex-officio Members

Dr Shiu Yin CHO

Members

Dr James Kwok Fai CHOW

 

Dr Daniel Tak Sang FANG

 

Dr Wing Lam Angela HO

 

Dr Norman Chi Ming LAW

 

Prof Wai Keung LEUNG

 

Prof Edward Chin Man LO

 

Dr Kai Chiu Alec TAM

 

Dr Bun Ka YIU