Structure Council Education & Examination Committee House Committee IT Committee Membership Committee  
Publication Committee Scholarship Committee Scientific Meetings Committee Continue Medical Education Subcommittee

 

Scientific Meetings Committee 2018-2019

Chairman

Dr Daniel Tak Sang FANG

Members

Dr Fu Tak HO

 

Dr Kam Yuen HO

 

Dr King Lun HO

 

Dr Norman Chi Ming LAW

 

Dr Yiu Yan LEUNG

 

Dr Annie Kong Yuk WAN

 

Dr Charlene Chun Lam WU

 

Professor Cynthia Kar Yung YIU