Structure Council Education & Examination Committee House Committee IT Committee Membership Committee  
Publication Committee Scholarship Committee Scientific Meetings Committee Continue Medical Education Subcommittee

 

Scholarship Committee 2019

Chairman

Dr Shiu Yin CHO

Ex-officio Members

Dr Kam Yuen HO

 

Dr Yiu Kai WONG