Structure Council Education & Examination Committee House Committee IT Committee Membership Committee  
Publication Committee Scholarship Committee Scientific Meetings Committee Continue Medical Education Subcommittee

 

Membership Committee 2019

Chairman

Dr Chun Kei LEE

Members

Dr Shiu Yin CHO

 

Dr Daniel Tak Sang FANG

 

Dr King Lun HO

 

Dr Wai Mei HO

 

Dr Yun Wah LAU

 

Dr Sheung Chun NG

 

Dr Hin Ho SIU

 

Dr Yiu Kai WONG

 

Dr Jerome YU